BurmeseChineseMinorityEnglish

The homeland of peacocks

In the west of Yunnan Province China, there is a beautiful piece of land, which is named Dehong Dai and Jingpo Autonomous Prefecture.

Works of Fine Art of Dehong 2

Pubdate:2009-09-14

Works of Fine Art of Dehong 2

 

[warm water] Wangxuezhi work

 

[king style] Lichengji work

 

[after raining] Mengbihe,Jinlihui work

 

[cattle] Xiangchuan work

 

[red megranate] Yangjianxin work