BurmeseChineseMinorityEnglish

The homeland of peacocks

In the west of Yunnan Province China, there is a beautiful piece of land, which is named Dehong Dai and Jingpo Autonomous Prefecture.

The Sixth Session of the Fourteenth Dehong Prefectural People's Congress closed

Pubdate:2018-01-03

 The Sixth Session of the Fourteenth Dehong Prefectural People's Congress came to a close on the morning of December 29, 2017. Pan Yueping was elected as director of the Standing Committee of Dehong Prefectural People's Congress , Wei Gang as governor of Dehong Prefectural Government, Yu Zhongsheng as president of Dehong Intermediate People's Court. The attendees also elected representatives who would attend the Thirteenth Yunnan Provincial People’s Congress.

 The number eligible to attend was 270, with an eventual attendance of 254, reaching a quorum.

 Wang Junqiang, the executive chairman, hosted the congress

 Other executive chairpersons included Pan Yueping, Yue Mayue, Wang Mingshan, Wang Xingcai, Liu Wusan, Dong Chengbao, Ban Ai’guo, Zhao Lixin, Duan Xiaoguang, Yang Xiangshi, Wang Shaodong, Yue Makong, Zhang Legan, Li Chuan, Feng Zuyi, Yin Qingfeng and Shi Daolong.

 Among the leaders who were seated on the rostrum were Wei Gang, He Ruli, Huang Liyun, Li Zhiming, Yang Xianghong, Ma Yunfeng, He Yong, Hou Sheng, Liu Jiangyue, Yang Shizhuang, E Tun, Liu Yongzan, Wang Yu, Li Chaowei, Fang Sheng, Guan Guozhao, Yang Liyun, Xiao Zhanxian, Dao Xiaorui, Zhu Qi, Kong Legan, Song Yufa, Yu Zhongsheng and Li Xiaohong.

 Representatives filling out ballots

 Representatives casting ballots

 Issuing Certificate of Election for Pan Yueping

 Issuing Certificate of Election for Wei Gang

 Issuing Certificate of Election for Yu Zhongsheng

 At the closing ceremony, Pan Yueping, Wei Gang and Yu Zhongsheng pledged allegiance to Constitution.

 Wei Gang, the newly elected governor, delivering a speech

 Pan Yueping, the newly elected director of Standing Committee of Dehong People’s Congress, delivering a speech